Startsida

Välkommen till ServiceKompaniet!

Kvalitet är ett nyckel ord för oss i ServiceKompaniet. Inte bara i vårt arbete till kund, utan även inom företaget och bland våra anställda.
Vi garanterar att kunden alltid får den bästa kvaliteten till ett marknadsmässigt pris men också att vi jobbar för att våra medarbetare skall känna sig uppskattade och behövda. 

I vårt företag är alla lika värda och alla medlemmar har lika rösträtt i viktiga frågor som gäller företaget och dess framtid.

Som ett s.k. Socialt företag går vårt arbete inom företaget ut på att vara icke vinstdrivande. Det vill säga att dom pengar vi har att röra oss med, är till för att återinvesteras inom företaget. Till exempel för att kunna anställa fler medarbetare och på så sätt kunna utöka vår kompetens, till inköp av ny utrustning för att kunna utföra fler olika typer av arbeten, eller för att kunna öppna nya verksamheter och på så sätt ge ännu mer service till våra kunder.

Som kund till oss bidrar du bland annat att stödja din hembyggd och kommun genom att du via oss indirekt bidrar till att minska arbetslösheten och den ibland långa väg tillbaka till arbetslivet, för många av våra medmänniskor ute i samhället idag. Vårt mål är att kunna göra samhällsnytta och kunna bidra till ett bättre mående, där fler människor kommer i sysselsättning på deras egna villkor och att kunna arbeta 100% av sin egen förmåga. Genom vårt stöd och hjälp kommer fler människor i vår närhet att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet i sin egen takt och att kunna känna sig behövda och uppskattade.

Servicekompaniet hälsar dig som blivande kund, eller blivande arbetskamrat varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mailadress.

MVH Kenneth, Thomas och Denis.

I samarbete med:

S E R V I C E K O M P A N I E T - 2 0 1 3