Tjänster - Företag

Städuppdrag i olika former, renhållning och yttre skötsel av grönytor, bortforsling av sopor och skräp, renhållning av rastplatser, lekplatser m.m.

Ta gärna kontakt med oss, vi är öppna för förslag." En knuten näve får ingenting, men en öppen alltid ger eller får." -Anonym

 

S E R V I C E K O M P A N I E T - 2 0 1 3