Om Oss - Företaget

ServiceKompaniet är ett socialt företag som startade för fullt den 4:e Juni 2013 och drivs idag som en Ekonomisk Förening, där alla medlemmar har lika mycket inflytande på företagets verksamhet.

Styrelsen består av :

- Kenneth Gustafsson - Ordförande
- Thomas "Max" Dallmann - Styrelsemedlem
- Denis Busuladzic - Styrlsemedlem

Vårt mål är att ge andra människor, genom arbete hos oss, möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet, känna sig värdefull och behövd. Vi vill gärna bli fler medlemmar i företaget, alla är välkommna!

" Gör det du kan, med det du har, där du är." -Theodore Roosevelt.

 

S E R V I C E K O M P A N I E T - 2 0 1 3