Tjänster - Myndighet

Vårt mål i ServiceKompaniet är att integrera människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och hjälpa dem att komma tillbaka till både arbetslivet och att få en dräglig vardag samt att känna sig behövd och värdefull genom att:

- Erbjuda bl a praktikplatser, platser för arbetsträning samt sysselsättning m.m.

 

S E R V I C E K O M P A N I E T - 2 0 1 3