Tjänster - Privatkund

Trädgård:

Skapa och sköta rabatter, rensning av ogräs, gräsklippning,
röjsåg, lövblås, sandning, sopning/skottning av gångar,
plantering och häckklippning.

Fastigheter:

Enklare underhållsreparationer och målning.
T.ex, Byta lampor, lås och packningar, måla fönster, dörrar,
lekplatser och staket, upphägningar av hyllor m.m.

Bygg:

Mindre byggnationer som staket och komposter,
reparationer av förråd, dörrar, uppsättning av tillfälliga
tält och staket.

Städ:

Grov-, bygg-, flyttstädning
t.ex, förråd-, ny hyresgäst- och garagestädning.

Transport:

Lättare transport.
Hämtning av sopor, som körs till tippen.

 

S E R V I C E K O M P A N I E T - 2 0 1 3