Om Oss - Truppen

Vi som jobbar på ServiceKompaniet heter,
Denis, Kenneth & Thomas.

 

- ServiceKompaniet sätter kundens behov i fokus och
tillgodoser fastighetsägarens behov för både
inom- och utomhus miljöer.

 

S E R V I C E K O M P A N I E T - 2 0 1 3